Reklamace

Mrzí nás, že zboží není v pořádku, společně vše vyřešíme. Reklamaci nám snadno oznámíte vyplněním reklamačního formuláře.

Adresa pro vrácení reklamovaného zboží:
Famico, s.r.o.
Všechromy 75
251 63 Strančice

Adresa pro písemný styk:
reklamace@maxikovy-hracky.cz
tel. kontakt: 313 129 855 (v pracovní dny 8:00 do 16:30 hod)


1. Reklamace Dopravy - doručení poškozené zásilky dopravcem

Pokud jeví zásilka při předání dopravcem známky poškození, prosím tuto nepřebírejte, zjištěné závady zaznamenejte do dokladů doprovázející zásilku – Doručovací List
Pokud je obal neporušený, ale zboží uvnitř poškozeno, je nutné o této skutečnosti informovat reklamační oddělení naši společnosti neprodleně po zjištění poškození.
V případě nedodržení uvedeného limitu má dopravce právo reklamaci zamítnout z důvodu nedostatku důkazů o vzniku škody
Pro urychlení vyřízení závady v přepravě, doporučujeme vytvořit fotodokumentaci doručené zásilky včetně transportního obalu.

2. Reklamace zboží, které má v záruční době vady

3. Náklady spojené s dopravou zboží k reklamaci a zpět vám budou kompenzovány za splnění těchto podmínek:

4. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. V případě, že bude reklamace uznána jako neoprávněná, bude reklamované zboží zasláno zpět zákazníkovi na náklady zákazníka, nebo si ho zákazník může vyzvednout v sídle firmy.

V případě platby převodem z účtu, vracíme finanční částky za reklamované zboží pouze na bankovní účty vedené v CZK v České republice. Vrácení peněz poštovní poukázkou není možné.